Actinidia arguta
Actinidia callosa
Actinidia coriacea
Actinidia kolomikta
Actinidia polygama
Actinidia strigosa
Actinidia tetramera var.maloides
Actinidia valvata
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Actinidia sp.
Clematoclethra scandens
Saurauia griffithii
Saurauia napaulensis
Saurauia tristyla