Boehmeria sylvestrii (Pamp.) W.T. Wang

Distribution : Japan, Korea, China (Gansu, Hebei, Henan, Hubei, Jilin, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Sichuan)

Publication in Acta Phytotax. Sin. 20:204 (1982)