Boehmeria japonica (L.f.) Miq.

Distribution : China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), Japan, Taiwan

Publication in Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 3:131 (1867)