Zelkova serrata (Thunb.) Makino

Distribution : China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Zhejiang), Taiwan, Japan, Korea, Kuril Isl.
Pictures 4, 5, 6, 7 & 8 in Japan, Tokyo, May 2008
Pictures 9 & 10 in Taiwan, Fuxing to Qilan Valley, 22 November 2013

Description in Bot. Mag. (Tokyo). 17: 13. 1903