Ulmus parvifolia Jacquin

Distribution : China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Zhejiang), Taiwan, India, Japan, N.Korea, Vietnam
Pictures 1, 2 & 3 in Japan, E.Shikoku, May 2008

Description in Pl. Hort. Schoenbr. 3: 262 (1798)