Ulmus davidiana Planchon

Picture 4 in South Korea, Chollipo Arboretum, September 2011
Distribution :
Japan, Mongolia, Korea, Siberia, Amur, Sakhalin, China (Anhui, Gansu, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Jilin, Liaoning, Nei Monggol, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Zhejiang)

Description in A. L. P. P. de Candolle, Prodr. 17:158 (1873)