Ulmus chienmoui W.C. Cheng

Distribution : China (Anhui : Chuxian; Jiangsu : Jurong)

Description in Nanjing Forest. Inst. 1(1): 68 (1958)