Pteroceltis tatarinowii Maxim.

in South Korea, Chollipo Arboretum, September 2011
Distribution : China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Zhejiang)

Description in Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg. 18: 293. 1873