Paris quadrifolia L.

Distribution : Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu), Sakhalin, Korea, China (Anhui, Gansu, Hebei, Heilongjiang, Jilin, N.Xinjiang, Liaoning, Shaanxi, Shanxi, NW.Sichuan, Zhejiang), Mongolia, Siberia, Caucasus, [Europe]
Picture 1 in France, Beaufortain
Pictures 4 & 5 in France, Vercors, june 2005