Stachyurus chinensis Franchet

Distribution : China (Anhui, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), Tibet, Taiwan, Vietnam
Picture 2 in China, Sichuan, Gongga shan, 2600m, September 2005
Picture 9 in Taiwan, Wulu Valley, 30 November 2013
Pictures 10, 11, 12 & 13 in Taiwan, 24 November 2013
Picture 14 in Taiwan, Fuxong to Qilan Valley, 22 November 2013

Description in J. Bot. (Morot) 12: 254 (1898)