Smilax china
Smilax emeiensis

Smilax aff.setosa
Smilax sieboldii
Smilax sp.1
Smilax sp.2
Smilax sp.3
Smilax sp.4
Smilax sp.5