Zanthoxylum bungeanum Maxim.

Distribution : China (Fujian, Gansu, Guangxi, Guizhou, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, SE.Xinjiang, Yunnan, Zhejiang), Bhutan, Tibet

Description in Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg. 16: 212 (1871)