Sorbus hemsleyi (C. K. Schneider) Rehder

Distribution : China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang)
Pictures 1, 2 & 3 : plant from China, Sichuan, Emei shan.

Description in Sargent, Pl. Wilson. 2: 276 (1915)