Prunus mandshurica (Maxim.) Kohne

Distribution : E.Russia, Korea, China (Heilongjiang, Jilin, Liaoning)

Publication in Deutsche Dendrol. (1893) 317