Yushania falcatiaurita Hsueh & Yi

in China, Yunnan, Kunming, june 1999