Thyrsostachys siamensis (Kurz) Gamble

in China, S.Yunnan, Xishuangbanna, june 1999