Shibataea chiangshanensis Wen

Distribution : China (Zhejiang)