Phyllostachys rivalis H. R. Zhao & A. T. Liu

in Japan, Honshu, Fuji, May 2008 (cultivated)
Distribution in China (Fujian, Guangdong, Zhejiang)

Description in Acta Phytotax. Sin. 18: 189 (1980)