Phyllostachys nuda McClure f.localis Z.P. Wang & Z.H. Yu

Distribution : China (Zhejiang, Anji)