Monstruocalamus sichuanensis (Yi) Yi

in China, Yunnan, Kunming, june 1999 & june 2002