Indocalamus latifolius (Keng) McClure

Distribution : China (Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Shandong, Hunan)