Gigantochloa felix (Keng) Keng f. (striped form)

in China, Yunnan, Kunming, june 1999