Keteleeria davidiana (Bertrand) Beissner

Distribution : China (Gansu, Guangxi, Guizhou, Hubei, Hunan, Shaanxi, Sichuan, Yunnan), Taiwan

Description in Handb. Nadelholzk. 424 (1891)