Magnolia sieboldii K. Koch

Distribution : Korea, China (Liaoning, Anhui, Guangxi, Guizhou, Yunnan, Sichuan)
Pictures 4, 5, 12& 13 in South Korea, Jirisan, September 2011
Pictures 6 & 7 in South Korea, Sobaeksan, September 2011
Pictures 8, 9, 10 & 11 in South Korea, Jeju island, Hallasan, September 2011