Lindera glauca (Sieb. & Zucc.) Bl.

Pictures 3, 4 & 5 in South Korea, Chollipo Arboretum, September 2011
Distribution : China (Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Zhejiang), Taiwan, Japan, Korea, Myanmar, Vietnam

Description in Mus. Bot. 1: 325 (1851)