Akebia longeracemosa Matsum.

Distribution : C.Taiwan, China (Fujian, N.Guangdong, S.Hunan)
Pictures 7 to 13 in Taiwan, Wulu Valley, 30 November 2013