Premna microphylla Turcz. (=P.japonica Cham.)

Distribution : Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu, Ryukyu), Taiwan, China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang)