Nepeta sibirica L.

Distribution : Russia, Mongolia, China (Gansu, Nei Mongol, Ningxia, Qinghai)