Nepeta clarkei Hook. f.

from China, Yunnan, Lijiang