Leonurus macranthus Maxim.

Distribution : Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu)