Clerodendrum bungei Steudel

Distribution : China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Ningxia, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), Taiwan, Vietnam
Pictures 6, 7, 8 & 9 : plant from Emei shan, Sichuan