Callicarpa bodinieri H. Lév. var.giraldii (Hesse) Rehder

Distribution : China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), Tibet

Description in J. Arnold Arbor. 15:322 (1934)