Callicarpa formosana Rolfe

Distribution : Taiwan, China (Fujian, Guangdong, Guangxi, Hainan, S.Jiangxi, SE.Yunnan, SE.Zhejiang), Japan (Okinawa), Philippines