Callicarpa cathayana Chang

Distribution : China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Henan, Hubei, Jiangsu, Jiangxi, Yunnan, Zhejiang)