Callicarpa bodinieri H. Lév.

Distribution : China (Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, S.Henan, Hubei, Hunan, S.Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang), Vietnam