Pterocarya stenoptera C. de Candolle

Distribution : Japan, Korea, Taiwan, China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Liaoning, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang)

Description in Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 18:34, 1862