Iris henryi Baker

Distribution : China (Anhui, Gansu, Hubei, Hunan, Sichuan)

Publication in Handb. Irid. 6 (1892)