Schizophragma molle (Rehder) Chun

Distribution : China (Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Yunnan), in forests on roadsides, cliffs in valleys; 500-2100 m.

Publication in Acta Phytotax. Sin. 3: 167 (1954)
pictures by David Scherberich