Schizophragma corylifolium Chun

Distribution : China (Anhui, Zhejiang)

Publication in Acta Phytotax. Sin. iii. 171 (1954)