Hosta plantaginea (Lamarck) Ascherson

in South Korea, Gayasan Wildflower Botanical Garden, September 2011
Distribution : China (Anhui; Fujian; Guangdong; Guangxi; Hebei?; Hubei; Hunan; Jiangsu; Liaoning?; S.Shaanxi? : Qin Ling; Sichuan; Yunnan?; Zhejiang?)

Description in Bot. Zeitung (Berlin), 21:53, 1863