Oxytropis kansuensis Bunge

in China, Gansu, Xiahe, june 2004 (picture 1)
in China, Gansu, Ganjia Caoyuan, june 2004 (picture 2)