Dalbergia fusca Pierre var.enneandra S.Q. Zou & J.H. Liu

in China, S.Yunnan, Xishuangbanna, june 1999