Cercis glabra Pamp.

Distribution : China (Anhui, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Shaanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang

Publication in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 17:393 (1910)