Bauhinia sp.

in China, Yunnan, Xishuangbanna, june 1999