Phyllanthus glaucus Wall.

Distribution : Bhutan, India, Nepal, Tibet, China (Anhui, Fujian, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang)

Description in Linnaea. 32: 14 (1863)