Disporum trabeculatum Gagnep.

Distribution : China (Guangdong, Guangxi, Guizhou, Yunnan), Vietnam