Tricyrtis formosana Baker

in Taiwan, Wulu Valley, 30 November 2013
Distribution : Taiwan (Taipei : Taipei, Peitou, Hsintien, Yangmingshan; Ilan : Bon bonshan, Taipingshan, Wufongchi, Nanhutashan; Taoyuan : Shanchiaoyung; Hsinchu : Wutzushan, Taping; Miaoli : Wanshuiho; Taichung : Pahsienshan; Nantou : Chichi, Chitou, Nantou; Chiayi : Tungpu, Mt.Alishan, Mt.Morrison; Taitung : Lanyu island, Wushan, Shuiwei)