Buxus henryi Mayr

Distribution : China (Guizhou, W.Hubei, Sichuan)