Buddleia officinalis Maxim.

Distribution : China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Yunnan), Tibet, Myanmar, Vietnam