Corylus chinensis Franchet

Distribution : China (Gansu, Guizhou, Hubei, Shaanxi, SW.Sichuan, NW.Yunnan), Tibet

Description in J. Bot. (Morot). 13: 197 (1899)